DÂY ĐÁNH BÓNG PS999 DEERFOS

Hiệu quả mài được tối đa hóa bằng cách tăng hàm lượng gốm hơn sản phẩm PS992.