Nhám vòng JC122 Deerfos

Nhà sản xuất: Deerfos
Mã sản phẩm: Deerfos
Tình trạng: 100

JC122 Một sản phẩm Jwt có mục đích chung để đánh bóng kim loại màu (đồng, đồng, niken).